Hệ thống lọc nước uống thương mại Kinetico IC 600

29.900.000 

Hệ thống lọc nước uống thương mại Kinetico IC 600 của Mỹ, công suất lọc cao 18.9L/phut phù hợp cho mục đích thương mại.

 

Hệ thống lọc nước uống thương mại Kinetico IC 600

29.900.000